Artykuły

Sortuj według

Kierunki rozwoju polityki kulturalnej w Polsce po 1989 roku. Koncepcje ministerialne (II)

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 91–105
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.007.4481

Kierunki rozwoju polityki kulturalnej w Polsce po 1989 roku. Koncepcje ministerialne

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 205–219
Data publikacji online: 12 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.013.3589

Europeizacja w kulturze

Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 493–510
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.019.7469

Kultura europejska, nowy regionalizm

Integracja europejska w kulturze w perspektywie historycznej: lata siedemdziesiąte XX wieku

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 219-236
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.013.7105