Artykuły

Sortuj według

Praca socjalna z rodzinami zastępczymi

Zeszyty Pracy Socjalnej, Translations / Przekłady, s. 75–83
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.006.4811

Soziale Arbeit mit Pflegefamilien Die Zusammenarbeit von Pflegeeltern und Herkunftseltern

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 3, s. 65–73
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.006.3722