Artykuły

Sortuj według

Doradztwo zawodowe w kontekście pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2, s. 125-141
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.009.7316

Familienmigration – die Herausforderungen für Sozialhilfe und Schule

Zeszyty Pracy Socjalnej, Translations / Przekłady, s. 103–117
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.009.4814

Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 3, s. 75–89
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.007.3723

Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 7–26
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.037.11351

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Trauma, przed którą nie ma ucieczki. Cierpienie. Uzależnienie. Niesprawiedliwość… Nadzieja

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 349–360
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.022.10077