Artykuły

Sortuj według

Die frühkindliche bildung in Polen als ein Element der Sozialpolitik

Zeszyty Pracy Socjalnej, Translations / Przekłady, s. 23–40
Data publikacji online: 1 kwietnia 2016
DOI 10.4467/24496138PS.15.002.4807

Wczesna edukacja dzieci w Polsce jako element polityki społecznej

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 19, Numer 4, s. 105–121
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/24496138PS.14.009.3725