Artykuły

Sortuj według

Narracje dotyczące kategorii „pamięci niechcianej”o traumatycznych wydarzeniach historycznych, obecne w polskich muzeach

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 49-65
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.004.4478

Zarządzanie „pamięcią niechcianą” o artyście. Studium przypadku „poety wyklętego” Rafała Wojaczka

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 4, s. 357–378
Data publikacji online: 14 września 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.024.3781

Miscellaneaus: sprawozdania, doniesienia, artykuły recenzyjne

Recenzja artykułu Katherine Nölling Dobro kultury czy kultura jako dobro − rozważania w ujęciu ekonomicznym

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 333–340
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.022.3598