Aneta Maj

CV:

niezależna badaczka

Miscellaneaus: sprawozdania, doniesienia, artykuły recenzyjne

Sortuj według

Salon Heleny Modrzejewskiej realny (Emil Orzechowski) i wirtualny (Aneta Maj)

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 327–331
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.021.3597