Marcos Silber

Artykuły

Sortuj według

The German “Ordinance Regarding the Organization of the Religious Jewish Community” (November 1916–1918

Studia Judaica, 2014, Nr 2 (34), s. 35-55
Data publikacji online: 15 grudnia 2014

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

A Present Past: Representations of Polish-Jewish Coexistence in Word and Image

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 1-8
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.001.11228