Artykuły

Sortuj według

Recenzje

Anda Eker. Miłość stracona, red. Maria Antosik-Piela, Eugenia Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 309.

Studia Judaica, 2019, Nr 1 (43), s. 184-187
Data publikacji online: 15 października 2019

RECENZJE

Artykuły recenzyjne

Badania nad konwersją: nowe trendy, metody, wyzwania

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 425–436
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.021.13664

Recenzje

Alicja Maślak-Maciejewska, “Rabin Szymon Dankowicz (1834–1910) – życie i działalność“

Studia Judaica, 2014, Nr 2 (34), s. 187-191
Data publikacji online: 15 grudnia 2014