Artykuły

Sortuj według

Variability of precipitation and runoff in the entire high Tatra Mountains in the period 1961–2010

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 53 – 74
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.022.8034

Właściwości fizyczno-chemiczne i jakość wód podziemnych w rejonie Skawiny

Prace Geograficzne, Zeszyt 140, s. 79-89
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.005.3534