Artykuły

Sortuj według

Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 119–144
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.025.6087

Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego

Prace Geograficzne, Zeszyt 140, s. 57-77
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.004.3533

Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 7 – 24
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.017.11485

SPRAWOZDANIA

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Łodzi (9-10.05.2019 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (2), s. 89-91
Data publikacji online: 28 czerwca 2019