Artykuły

Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 5-7
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (2), s. 31-43
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.009.6307

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 7-8
Data publikacji online: 29 września 2016

Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 69-80
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.006.6304

Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 91–104
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.005.5130

Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego

Prace Geograficzne, Zeszyt 140, s. 25-38
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.002.3531

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (4), s. 5-7
Data publikacji online: 31 grudnia 2019

Application of Intelligent Transportation Systems in Analyses of Human Spatial Mobility in Cities

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 7–30
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.001.14944

Public transport in a big Polish city (as exemplified by Łódź) in the opinion of older persons

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (3), s. 15-28
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.017.12785

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 25 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 30 grudnia 2022

Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (4), s. 20-36
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028

Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 7 – 24
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.017.11485