Artykuły

Sortuj według

Notes sur Le Spleen de Paris, III

Cahiers ERTA, Numéro 7 Addictions, s. 147-155
Data publikacji online: 25 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538953CE.15.009.3639

Teksty kultury i media

Menzel i inni. Adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 1, s. 105–124
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.008.3704