CV:

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego ul. Oboźna 6 00-332 Warszawa

Artykuły

Sortuj według

Recenzja książki Tomasza Sienkiewicza Pozwolenie w ochronie zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 285-286
Data publikacji online: 1 września 2016

Prawo ochrony zabytków [The Law on the Protection of Monuments] Kamil Zeidler (ed.)

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 2/2015 (1), s. 328-330
Data publikacji online: 8 lutego 2016

Przeciwdziałanie nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury – wybrane uwagi w związku z wdrożeniem Konwencji UNESCO z 1970 r. w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 93-102
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.002.3770

EDITORIAL

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 9-11
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Własność znalezisk – wybrane zagadnienia związane z cywilnoprawną sytuacją poszukiwacza zabytków

, s. 83-100
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.008.14597

Artykuły

Własność znalezisk – wybrane zagadnienia związane z cywilnoprawną sytuacją poszukiwacza zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 83-100
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.008.14597

RESEARCH ARTICLES

Building Bridges Between the 1972 and 2003 Conventions – Searching for an Integrated Protection of Cultural Heritage under UNESCO’s Cultural Conventions System

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 77-90
Data publikacji online: 3 lipca 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.023.8424

KOMENTARZE

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata jako narzędzie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 170-184
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.009.16814