Artykuły

Sortuj według

Editorial

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 2/2016 (2), s. 9-20
Data publikacji online: 17 lutego 2017

Możliwości wystąpień porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki. Uwagi wstępne

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 17-40
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.002.5236

Nabycie własności dobra kultury od nieuprawnionego. Wybrane zagadnienia

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 119-134
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.004.3772

EDITORIAL

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 9-11
Data publikacji online: 3 lipca 2018

Cultural heritage law in the UNESCO Chairs’ activities. The 30th anniversary of the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme (Prawo dziedzictwa kultury w działalności Katedr UNESCO. 30. rocznica programu UNITWIN/UNESCO Chairs)

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 9-16
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.007.16397

Zagadnienie inwentarzy w muzeach i inwentaryzacji kolekcji w świetle dorobku normatywnego UNESCO

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 61-76
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.002.16392

Editorial

Editorial

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 9-12
Data publikacji online: grudzień 2021

Editorial

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 9-11
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023

Wywiad

Alicja Jagielska-Burduk talks with Patty Gerstenblith, professor of law at DePaul University and director of its Center for Art, Museum & Cultural Heritage Law

Santander Art and Culture Law Review, 2023, 1/2023 (9), s. 9-12
Data publikacji online: 27 września 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.23.001.18113

Alicja Jagielska-Burduk talks with Carla Shapreau, a Senior Fellow in the Institute of European Studies, University of California, Berkeley

Santander Art and Culture Law Review, 2023, 1/2023 (9), s. 13-18
Data publikacji online: 27 września 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.23.002.18114

Z prof. Wojciechem Kowalskim rozmawia Alicja Jagielska-Burduk 

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 9-14
Data publikacji online: czerwiec 2019

Artykuły

Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 69-96
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.004.10805

Interviews

The Role of UNIDROIT in Global Efforts to Protect Cultural Heritage

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 17-24
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.010.11558

EVENTS AND CONFERENCES

TIAMSA – The International Art Market Studies Association

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2/2017 (3), s. 343-345
Data publikacji online: 3 lipca 2018

PUBLIKACJE

Informacja o książce Olivii Rybak-Karkosz Badanie autentyczności grafiki artystycznej – aspekty kryminalistyczne, ISBN 978-83-7285-917-4, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2020

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 168-169
Data publikacji online: październik 2022

Informacja o książce Katarzyny Zalasińskiej Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 240-241
Data publikacji online: grudzień 2021

General Articles

“Narrative Museums” and Curators’ Rights: The Protection of a Museum Exhibition and Its Scenario under Polish Law

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 151-176
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.014.13017

Informacje

Współpraca ASPnet w ramach sieci UNESCO. 70-lecie Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Santander Art and Culture Law Review, 2023, 1/2023 (9), s. 265-277
Data publikacji online: 27 września 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.23.016.18128

Publikacje