Artykuły

Sortuj według

Możliwości wystąpień porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki. Uwagi wstępne

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 17-40
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.002.5236

Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 103-134
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.007.5241

Interview: Grażyna Kulczyk talks to Marta Smolińska and Wojciech Szafrański, “My new things to do as Art project ripens”

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 2/2015 (1), s. 13-26
Data publikacji online: 8 lutego 2016

Mity i patologie obrotu dziełami sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 135-172
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.005.3773

Analizy prawne

Sposoby czy metody? Aspekty podmiotowe i przedmiotowe wycen dzieł sztuki w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 115-156
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.009.7381

Artykuły

Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w obrocie dziełami sztuki. Między implementacją V AMLD a rozwiązaniem systemowym

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 61-82
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.006.14595

Aktualne problemy i zagrożenia związane z obrotem dobrami kultury na rynku sztuki w Polsce z perspektywy prawnej ochrony zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 41-68
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.003.10804

Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 69-96
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.004.10805

VARIA

Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego. Quo vadis?

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 195-220
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.005.14594

Publikacje

Recenzja książki Andrzeja Jakubowskiego "State Succession in Cultural Property"

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 281-282
Data publikacji online: 30 czerwca 2015