Artykuły

Sortuj według

Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego

1/2015 (1), s. 173-200
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.006.3774