Artykuły

Sortuj według

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 3 (35), s. 249-262
Data publikacji online: 9 listopada 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.020.5522

Wybrane aspekty zarządzAnia rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 23-33
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.003.3433

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne a działania miasta Krakowa wobec terenów zielonych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 415–425
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.032.8016