Artykuły

Sortuj według

Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach – wyniki badań własnych

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 83-93
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.008.3438