Artykuły

Sortuj według

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 3 (35), s. 249-262
Data publikacji online: 9 listopada 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.020.5522

Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 95-108
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.009.3439

Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 343-363
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.022.14282