Artykuły

Sortuj według

Nauczanie prawa na Państwowym Uniwersytecie we Wrocławiu (1811–1945)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 57–76
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.004.3743