Artykuły

Sortuj według

Powojenne losy nauczania prawa rzymskiego w Polsce Ludowej (1944–1989)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 77-92
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.005.3744