Artykuły

Sortuj według

Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 17-26
Data publikacji online: 2009