Artykuły

Sortuj według

Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 59-68
Data publikacji online: 2009

Ist das slavische Schaf (*ovьca, *ovьcь) bis nach Transkaukasien (hōgač) und Anatolien (öveč, ögeč) gewandert?

Studia Etymologica Cracoviensia, 2010, Volume 15, Issue 1, s. 127-136
Data publikacji online: 21 maja 2010