Emilia Stańczyk-Wołowiec

Artykuły

Sortuj według

Język naturalny jako pomost między danymi cyfrowymi maszyny a rozumieniem człowieka

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 145-149
Data publikacji online: 2009