Artykuły

Sortuj według

Cech malarzy krakowskich w świetle statutu z 1490 roku

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 79–98
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.006.3502