Artykuły

Sortuj według

Sądownictwo cechów krakowskich w średniowieczu w świetle ksiąg cechowych

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 61–77
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.005.3501