Artykuły

Sortuj według

Wizerunek papieża Wigiliusza w brewiarium Liberatusa z Kartaginy i kronice Wiktora z Tonnunny

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 25–43
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.003.3499