Artykuły

Sortuj według

Tradycje szkolnictwa gimnazjalnego na ziemiach polskich

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 243–255
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.014.3510

W stulecie powołania Katedry Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–2020

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 415-417
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.022.16114

Katedra i Seminarium Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–1934

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 419-439
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.023.16115

Rozwój katedr i badań filologicznych z zakresu filologii klasycznej oraz germanistyki, romanistyki i anglistyki na uniwersytetach krakowskim i lwowskim w latach 1850–1918

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 215–236
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.011.7813

III. RECENZJE

Recenzja: Jolanta Wąsacz-Krztoń, Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 308

Rocznik Przemyski. Historia, 4 (28) 2022 - numer specjalny, s. 255-262
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24497347RPH.22.014.16637

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Szkoła na krańcu Galicji. Gimnazjum prywatne w Borszczowie 1909–1914

Rocznik Przemyski. Historia, 1 (26) 2021, s. 85-94
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/24497347RPH.21.004.14727

Biogramy

Julian Dybiec

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 603-610
Data publikacji online: 30 listopada 2022