Łukasz Michalczyk

Artykuły

Sortuj według

Interdyscyplinarne podejście do badań mechanizmów uwagi jako model badawczy dla kognitywistyki?

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 9-16
Data publikacji online: 2008