Artykuły

Sortuj według

Człowiek-zwierzę, zwierzę-człowiek. Posthumanizm i postpolityczność Mausa Arta Spiegelmana

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 1 (23), s. 35–50
Data publikacji online: 15 kwietnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.004.3522