Artykuły

Sortuj według

Językowe obrazowanie w klasycystycznej poetyce dramatu we Francji na przykładzie Praktyki teatru François Hédelina d'Aubignac (1657)

Terminus, 2014, Tom 16, zeszyt 4 (33), s. 451-470
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.14.014.3091