Artykuły

Sortuj według

Interiezioni in italiano e in polacco – approccio contrastivo

Romanica Cracoviensia, Tom 11 (2011), Tom 11, Numer 1, s. 359-365
Data publikacji online: 6 lutego 2012
DOI 10.4467/20843917RC.11.040.0108

MARYJA W TEOLOGII I SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Mariologiczno-eklezjologiczna interpretacja obrazu Niewiasty z Ap 12

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 11-23
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.002.13715