Artykuły

Sortuj według

The System and Network in the Processes of Company Value Creation and Destruction

International Journal of Contemporary Management, 2014, Numer 13(4), s. 97-106
Data publikacji online: 2014

„Sztuka parkowania” – wykorzystanie parkingów Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście polityki zrównoważonej mobilności

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 51 – 66
Data publikacji online: marzec 2021
DOI 10.4467/20833113PG.20.016.13212