Artykuły

Sortuj według

Dochody z opłat za usługi samorządowe a poziom wydatków w miastach na prawach powiatów

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 151-163
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.013.3584

Fees and User Charges in Public Finance. Evidence from Selected OECD Countries

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 299-315
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.021.11941