Artykuły

Sortuj według

Internal quality assurance systems in Polish higher education institutions in the light of the ESG 2015

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 277-287
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.024.6033

Ocena efektywności działalności badawczej i rozwojowej uniwersyteckich podstawowych jed-nostek organizacyjnych w Polsce z wykorzystaniem metody obwiedni danych

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 191-205
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.016.3587

Zastosowanie crowdfundingu w szkolnictwie wyższym

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 205–215
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.016.8454

Crowdfunding projects of the academic community

Jagiellonian Journal of Management, Tom 3 (2017), Numer 3, s. 209-222
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2450114XJJM.17.013.9564