Artykuły

Sortuj według

Analiza systemu wyceny usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Polsce po 2011 roku na tle rozwiązań zagraniczych i modeli teoretycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 115-125
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.012.4125

Model funkcjonalny HB-HTA

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 287–297
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.032.14276