Artykuły

Sortuj według

Comparison between processes of HTA, pharmaceutical pricing and reimbursement, and their transparency in Germany and Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 102-108
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.010.4123