Artykuły

Sortuj według

Elity polityczne hiszpańskiej Restauracji  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 559–575
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.031.6946

Bartosz Kaczorowski, Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej,  Łódź–Kraków 2016

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 609–614
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.030.5227

Nowości wydawnicze

Jesus Palacios, Stanley G. Payne, Franco. A Personal and Political Biography

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 167-170
Data publikacji online: 5 czerwca 2015