Artykuły

Sortuj według

Doktrynalne ujęcia relacji prawo naturalne – prawo stanowione  od starożytności do czasów oświecenia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 107–132
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.007.3813