Artykuły

Sortuj według

Paweł Garwaski a „przygotowanie zawodowe” sędziów niższych sądów szlacheckich u schyłku XVI wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 133–157
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.008.3814