Artykuły

Sortuj według

Spór o model prawnika w Drugiej Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 173–183
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.010.3816