Artykuły

Sortuj według

Kształcenie kandydatów na wyższych urzędników administracji w ankiecie Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1929 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 185–198
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.011.3817