Artykuły

Sortuj według

Marka turystyczna jako instrument zarządzania regionalną gospodarką turystyczną w warunkach sytuacji kryzysowych (The tourist brand as an instrument of destination management in case of a crisis)

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 21-30
Data publikacji online: 2013

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2020, Tom 21, Numer 3, s. VII–VIII
Data publikacji online: 2 października 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.017.12677

The Concept of Analyzing The Marketing Orientation of Touroperators on The European Market

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(3), s. 191–205
Data publikacji online: 27 listopada 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.031.9627