Artykuły

Sortuj według

Planowanie krajobrazowe jako sposób kreowania marki w turystyce (Landscape planning as a way of branding in tourism)

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 31-40
Data publikacji online: 2013