Teksty kultury i media

Sortuj według

Filmowość prozy, prozaiczność filmu. O filmowej adaptacji powieści Jarosława Iwaszkiewicza Sława i chwała

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 1, s. 125–143
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.009.3705