Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Śpiewacy Laury? Ideał Petrarki a liryczne portrety kobiet w wybranych sonetach polskich XIX wieku – zarys problematyki

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 1, s. 1–14
Data publikacji online: 9 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.001.3697