Artykuły

Sortuj według

Księgowa uczciwość opisu świata. O wielkiej metaforze magistra ekonomii Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 20-38
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.002.5080

“The Bitter Smell of Tulips” (The speculative bubble in literature)

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 3, s. 341–353
Data publikacji online: 13 grudnia 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.022.4435

A Bookkeeper’s Honesty in Describing the World: On the Great Metaphor of Zbigniew Herbert, Recipient of a Master’s Degree in Economics

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 91–109
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.017.11094

EX LIBRIS

W oczach rosyjskich niepokornych

Wolność i Solidarność, 2013, nr 5, s. 201-207
Data publikacji online: 2014

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

„Nie skurwiłeś się ani na cal”. Wolność i posiadanie w epistolografii Andrzeja Bobkowskiego

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 430–445
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.025.6764

Mane, Tekel, Fares. Zanik świętości i zanik Polskiego Państwa Podziemnego w wierszu Tadeusza Różewicza serce podchodzi do gardła

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 2, s. 205–226
Data publikacji online: 11 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.013.3709