Artykuły

Sortuj według

Innowacyjność jako element strategii kształtowania pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 82-89
Data publikacji online: 2013