Krzysztof Dziekoński

Artykuły

Sortuj według

Ocena skłonności do kooperacji przy realizacji procesów biznesowych w klastrze

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 76-81
Data publikacji online: 2013