Artykuły

Sortuj według

Kultura współpracy jako niezbędny element współpracy partnerskiej

Tom 22, numer 4, s. 265–276
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.016.8011

O zarządzaniu dzieciństwem w pracy socjalnej w kontekście instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem

Tom 22, numer 3, s. 195–212
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.012.8007

Model polityki spójności na rzecz osób niepełnosprawnych  w europejskiej i polskiej perspektywie

Tom 20, numer 2, s. 71-85
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.006.5704

Ocena kompetencji osób wspomagających kształcenie pracowników pełniących opiekę nad ludźmi starszymi – prezentacja projektu ComPro

Tom 7, Numer 1, s. 85-74
Data publikacji online: 2009

Kształcenie ustawiczne osób zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi w instytucjach pomocy społecznej (projekt ComPro)

Tom 7, Numer 1, s. 95-101
Data publikacji online: 2009

Wokół dylematów etycznych profesjonalnego pomagania - kształtowanie relacji w pracy socjalnej

Nr 3/2018, s. 12-25
Data publikacji online: 15 czerwca 2018
DOI 10.4467/25436104HS.18.002.12303

Etyczne i nieetyczne zachowania pracownika socjalnego z klientami pomocy społecznej

Tom 24, numer 2, s. 81-100
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.006.11083

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci

Tom 23, numer 4, s. 333–347
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.021.10076

Innowacyjne rozwiązania w pracy socjalnej – perspektywa publiczna

Tom 24, Numer 4, s. 323-329
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.027.12011